Historia

Merserwis

Już od
1990 r.

Merserwis oferuje rozwiązania w zakresie aparatury pomiarowej już od 30 lat!  

Oficjalnie Merserwis rozpoczął swoją działalność w połowie listopada 1990 roku pod nazwą ZUH Merserwis s.c. w lokalizacji, w której działa do dziś, choć korzenie firmy sięgają jeszcze dalej. Firma została zarejestrowana przez wspólników Jana Salatę i Andrzeja Kuczmańskiego, na fundamentach działającego wtedy w Warszawie serwisu Meraserw-1, należącego do Centrali Techniczno-Handlowej Merazet z Poznania.


Nasza historia

1926

Korzenie

W1926 r. we Włochach koło Warszawy, zostaje otwarta filia Zakładów Elektrotechnicznych  ERA z Pragi Czeskiej.  W 1927 roku nazwa zostaje zmieniona na ZE ERA i zawiązana została spółka polsko-czeska.

W 1939 roku podczas rozpoczętej II Wojny Światowej majątek został przejęty przez spółkę Siemens-Schuckert z Berlina, która rozpoczyna w zakładach własną produkcję.

Zaraz po wojnie, w 1945 r., z zostaje wznowiona działalność sprzed wojny, a w 1948 r. zakład otrzymuje nazwę: Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych A-3 im. Janka Krasickiego. W późniejszych latach ponownie powrócono do nazwy ERA, aby ostatecznie w 1975 roku nadać przedsiębiorstwu nazwę MERA.

1951

BOPPK (BZSPK) MERAZET

Niezależnie od powstałej Ery, w 1951 roku powołano w Poznaniu Biuro Obrotu Przyrządami Pomiarowo-Kontrolnymi (BOPPK), które do roku 1989 było jedyną jednostką specjalistyczną (monopolistą). Biuro spełniało rolę dystrybutora oraz serwisu aparatury pomiarowej i naukowo-badawczej produkcji krajowej oraz zagranicznej. Krótko po powołaniu,.

 BOPPK uzyskuje nazwę MERA ZET, a następnie zostaje włączone, w późniejszych latach, do Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA. W późniejszym czasie, nazwa zostaje zmieniona na Biuro Zbytu Sprzętu Pomiarowo Kontrolnego (BZSPK) MERAZET

1963

Sklep fabryczny w Warszawie

W 1963 roku ERA otworzyła swój pierwszy sklep fabryczny w Warszawie w lokalu przy ul. Nowotki 10 (dzisiaj Andersa 10). Sklep firmowy to miejsce, w którym oferowane były mierniki analogowe własnej produkcji dla odbiorców detalicznych oraz ich serwis. Niezależnie od powyższego, dnia 28.09.1963 r. nastąpiło otwarcie pierwszego w kraju Serwisu Przyrządów Pomiarowych w Warszawie przy ul. Kolejowej 15/17, zarządzane przez Biuro Zbytu Sprzętu Teleradiotechnicznego UNIZET (później UNITRA UNIZET). W konsekwencji późniejszych decyzji, serwis ten z dniem 31.07.1964 roku zostaje wcielony do BOPPK MERAZET i otrzymuje nazwę MERASERW-1. Jego głównym zadaniem staje się naprawa, kalibracja i legalizacja aparatury kontrolno-pomiarowej. W tamtym czasie uruchomione zostają także dwie inne placówki serwisowe MERASERW w Gdańsku i Łodzi.

W późniejszych latach dochodzi do uruchomienia kolejnych placówek serwisowych: w Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Kielcach, Opolu, Szczecinie, Sosnowcu, Wrocławiu - czyli właściwie we wszystkich obszarach uprzemysłowionych czy stoczniowych. Poszczególne meraserwy otrzymują specjalizacje w zakresie serwisu, kalibracji i legalizacji aparatury pomiarowej: woltomierzy i amperomierzy, manometrów, mierników temperatury i czujników temperatury, a także komputerów i aparatury specjalistycznej jak chromatografy.

1978

Przenosiny

Dnia 5 maja 1978 roku serwis MERASERW-1 zostaje przeniesiony z ulicy Kolejowej na ulicę Żelazną 67 w Warszawie.

1989

Transformacja ustrojowa

W 1989 roku, w konsekwencji wydarzeń związanych ze zmianą ustroju i zmian gospodarczych w kraju, zostaje podjęta decyzja o podjęciu restrukturyzacji w przedsiębiorstwie MERAZET. Skutkuje to zamknięciem wszystkich oddziałów terenowych działających pod nazwą MERASERW w celu obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa i redukcji przerostu zatrudnienia. Przykładowo, w tamtym okresie, w dwóch placówkach w Warszawie pracuje niemal 50 osób.

1990

Powstanie Merserwisu

W 1990 roku inżynier Jan Salata wraz ze swoim szkolnym kolegą, inżynierem Andrzejem Kuczmańskim, podejmują decyzję o zawiązaniu spółki, działającej pod nazwą ZUH MERSERWIS, kontynuując dotychczasową działalność w zakresie serwisu oraz sprzedaży aparatury kontrolno-pomiarowej po oddziale MERASERW-4, a także MERASERW-1. Formalnie rejestracja firmy została potwierdzona z dniem 10 listopada 1990 roku. Nazwa ulicy Nowotki zostaje zmieniona na ulicę Gen. Wł. Andersa 10, a pomnik komunisty Marcelego Nowotki, stojący przed wejściem do siedziby Merserwis, zostaje usunięty. Na jego miejscu po około 10 latach pojawia się wyjście techniczne pierwszej linii Metra Warszawskiego.

W 1993 roku ZUH Merserwis uzyskuje uprawnienia nadane przez Główny Urząd Miar (GUM) w zakresie legalizacji Woltomierzy i Amperomierzy, które utraciły swą ważność wraz ze zniesieniem obowiązku prawnego legalizacji mierników i przyrządów pomiarowych w 2004 roku, na skutek wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i dostosowania przepisów w tym zakresie.

2016

Rozwój działalności

W czerwcu 2016 roku, po niemal 30 latach pracy w spółce Merserwis, jej założyciele, inż. J. Salata oraz inż. A. Kuczmański przechodzą na zasłużoną emeryturę. Spółka kontynuuje swoją działalność w zakresie dystrybucji i napraw aparatury, a także usług laboratoryjnych: wzorcowania mierników i badawczo-rozwojowych pod przewodnictwem nowego właściciela Mgr Damiana Piwowara.

Od 2016 roku w spółce nieprzerwanie wprowadzane są dalsze zmiany, mające na celu unowocześnienie przedsiębiorstwa i dostosowanie go do współczesnych wymagań rynkowych, kontynuując jednocześnie 30 letnią tradycję w zakresie sprzedaży, serwisu i kalibracji profesjonalnej aparatury kontrolno-pomiarowej.

2020

Merserwis obecnie

Obecnie współpracujemy z wieloma producentami aparatury z całego świata. Jesteśmy partnerami m.in. Metrel, Sauermann-Kimo, GW Instek, Presys, Delta Ohm, Sonel i wielu wielu innych.

Nasz zespół liczy 20 osób, które pracują na co dzień w działach Handlowym, Administracyjnym, Marketingu i IT, Logistyki oraz niezależnym Laboratorium Badawczo-Wzorcującym oraz wspierającym je Serwisie.

W 2020 r. zostaliśmy pierwszym partnerem Integromatu w Polsce, pomagając firmom w automatyzacji procesów biznesowych. Więcej informacju uzyskasz na msnocode.com.

Merserwis aktualnie  

Obecnie Merserwis zajmuje się dystrybucją i sprzedażą profesjonalnej aparatury kontrolno pomiarowej (w tym elementów automatyki), serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym aparatury pomiarowej, szkoleniami technicznymi oraz posiada własne laboratorium zajmujące się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych.

 

Produkty i usługi oferowane przez Merserwis skierowane są do firm działających w branży: elektrycznej, energetycznej, elektronicznej, hvacr (klimatyzacja, wentylacja, ciepłownictwo, chłodnictwo), badawczo rozwojowej, edukacyjnej, spożywczej i produkcyjnej przy czym ogół Klientów spółki działa praktycznie we wszystkich typach branż.


 
poznaj

Nasz zespół


Dla potrzeb realizacji swoich celów spółka powołała osobne działy: Administracyjny (wraz z zarządem), Handlowy (krajowy i zagraniczny), Serwisu i Wsparcia Technicznego, Marketingu i IT oraz niezależnie Laboratorium Badawczo-Wzorcujące. 

 

Nasi partnerzy